suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Parkanon kaupunki

Aineisto- ja tietopalvelu

  • Palvelu
  • Parkano
  • Julkinen palvelu

Kaupungin keskusarkisto säilyttää kaupungin virastojen ja laitosten keskusarkistona pysyvästi kaupungin asiakirjallista kulttuuriperintöä ja hoitaa siihen liittyvän tieto- ja tutkijapalvelun.

Kaupungin keskusarkistossa säilytetään kaupungin virastojen ja laitosten pysyvästi ja pitkään säilytettävät asiakirjat ja tietoaineistot. Toiminnassa olevien yksiköiden 10 vuotta vanhemmat asiakirjat siirretään keskusarkistoon. Aineisto sisältää toimintansa lopettaneiden lautakuntien, virastojen, laitosten ja toimikuntien arkistot.

Kaupungin keskusarkistossa on Parkanon Kotiseutuarkisto, johon otetaan vastaan Parkanoa koskevaa yksityistä arkistoaineistoa.

Kaupungin keskusarkisto hoitaa keskusarkistoon sijoitettua Pirkanmaan kasvatus- ja perheneuvonnan kuntayhtymän/kuntainliiton arkistoa (Aineisto: henkilöasiakirjoja vuosilta 1949-1993).

Toimi näin

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Asiakirjoihin tutustuminen viranomaisen tiloissa on pääsääntöisesti maksutonta. Kopioinnista voidaan periä maksu.

Asiakirjoihin tutustuminen viranomaisen tiloissa on maksutonta. Kopioinnista voidaan periä maksu.

Kopioinnista ja oikeaksi todistamisesta peritään taksan mukainen maksu.

Tausta ja lainsäädäntö

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaParkanon kaupunki
Palvelusta vastaaParkanon kaupunki
Alue Parkano
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Parkanon kaupunki
Päivitetty: 29.6.2022