suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Parkanon kaupunki

Aineisto- ja tietopalvelu

  • Palvelu
  • Parkano
  • Julkinen palvelu

Kaupungin keskusarkisto säilyttää kaupungin virastojen ja laitosten keskusarkistona pysyvästi kaupungin asiakirjallista kulttuuriperintöä ja hoitaa siihen liittyvän tieto- ja tutkijapalvelun.

Kaupungin keskusarkistossa säilytetään kaupungin virastojen ja laitosten pysyvästi ja pitkään säilytettävät asiakirjat ja tietoaineistot. Toiminnassa olevien yksiköiden 10 vuotta vanhemmat asiakirjat siirret ...

Toimi näin

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.

Tausta ja lainsäädäntö

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Palvelun toteuttaa

Parkanon kaupunki

Palvelusta vastaa

Parkanon kaupunki
Tekstistä vastaa: Parkanon kaupunki
Päivitetty: 29.6.2022