suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio: Oriveden kaupunki

Aineisto- ja tietopalvelu

  • Palvelu
  • Orivesi
  • Julkinen palvelu
Alue: Orivesi
Palvelun kieli: suomi

Arkistotoimen tehtävänä on huolehtia kaupungin pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista ja keskusarkistossa olevan aineiston tietopalvelusta. Keskusarkisto sijaitsee kaupungintalolla, Keskustie 23.

Asiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia ja asiakkaat saavat niitä kaupungintalon tiloissa käytettäväksi. Asiakirjoja lainataan kaupungintalon ulkopuolelle vain viranomaiskäyttöön.


Toimi näin

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.


Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Asiakirjoihin tutustuminen viranomaisen tiloissa on pääsääntöisesti maksutonta. Kopioinnista voidaan periä maksu.


Tausta ja lainsäädäntö

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta


Palvelun toteuttaa: 
Oriveden kaupunki