suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio: Naantalin kaupunki

Aineisto- ja tietopalvelu

  • Palvelu
  • Naantali
  • Julkinen palvelu
Alue: Naantali
Palvelun kieli: suomi

Naantalin kaupunginarkisto toimii virastojen ja laitosten päätearkistona. Vanhimmat asiakirjat ovat peräisin 1800-luvun lopulta. Kaupunginarkistossa säilytetään Naantalin kaupungin sekä Naantalin kaupunkiin liitettyjen kuntien (Merimasku, Rymättylä ja Velkua) ja Naantalin kansanterveystyön kuntayhtymän pysyvästi säilytettäviä hallinnon asiakirjoja. Naantalin maalaiskunnan arkisto on luovutettu Kansallisarkiston Turun toimipaikkaan.

Poikkeuksia:

1. Virastojen ja laitosten uusimpia asiakirjoja säilytetään edelleen niiden omissa arkistotiloissa.

2. Maankäyttöosaston palvelupiste toimittaa asiakkaille kaavoitukseen ja maanmittaukseen liittyviä asiakirjoja, kuten karttoja ja kaava-asiakirjoja.

3. Rakennusvalvonnan asiakasneuvonta palvelee rakennus- ja toimenpidelupa-asioissa.

4. Potilasasiakirjoja säilytetään terveyskeskuksen potilasarkistossa.


Toimi näin

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.

Voit tilata asiakirjoja luettavaksi kaupungintalon toisessa kerroksessa tai pyytää niistä maksullisia kopioita arkisin klo 9 - 15. Ensisijainen yhteydenottotapa on sähköposti. Voit asioida myös puhelimitse, paikan päällä tai lähettää kirjepostia Naantalin kaupungin kirjaamoon. Tilaukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Huomioithan tilausta tehdessäsi seuraavat asiat:

1. Tilaajan on annettava riittävät tunnistetiedot asiakirjan löytämiseksi sekä riittävät toimitustiedot asiakirjojen toimittamiseksi.

2. Suuret tilaukset on syytä tehdä hyvissä ajoin etukäteen

3. Arkiston palveluhinnat pohjautuvat kaupunginhallituksen päätökseen ja määräytyvät tehtävän määrän ja laadun mukaan.

4. Toimitus- ja maksutapa sovitaan aina henkilökunnan kanssa.


Tausta ja lainsäädäntö

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta


Palvelun toteuttaa: 
Naantalin kaupunki