suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Mynämäen kunta

Aineisto- ja tietopalvelu

  • Palvelu
  • Mynämäki
  • Julkinen palvelu

Mynämäen kunnan arkistoon kuuluvat kaikki kunnan tehtävien johdosta saapuneet tai toiminnan tuloksena syntyneet asiakirjat riippumatta siitä, säilytetäänkö niitä päätearkistossa tai eri työpisteissä. Arkistotoimen tavoitteena on, että asiakirjat edistävät kunnan jokapäiväistä toimintaa, tuleva oikeusturvan ja tietosuojan toteutumista sekä palvelevat tieteellistä tutkimusta.

Kunnan arkiston tehtävänä on taata kuntalaisten ja yhteisöjen oikeusturva sekä säilyttää kunnallinen kulttuuriperintö tuleville sukupolville. Kunnan arkisto huolehtii asiakirjojen alkuperäisyyden, eheyden, käytettävyyden ja todistusvoimaisuuden säilymisestä.

Mynämäen kunnan arkisto tarjoaa arkisto- ja tietopalveluja julkishallinnolle, tutkijoille ja opiskelijoille, tiedotusvälineille, yksityisille yhteisöille ja kansalaisille. Arkiston tietopalveluun kuuluvat tiedonhaut, asiakirjalainat sekä selvitykset ja tutkimukset virkakäyttöön. Kunnan arkiston vanhimmat asiakirjat ovat vuodelta 1765.

Toimi näin

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.

Arkisto- ja tietopalvelupyynnöt tehdään ensisijaisesti kirjallisesti kunnan sähköpostiosoitteeseen kunta@mynamaki.fi. Tietopyynnön voi tehdä myös puhelimitse.

Kenelle ja millä ehdoin

Kunnan arkistossa olevat asiakirjat ovat sekä julkisia että salaisia. Asiakirjoja ja arkistoaineistoja saa nähtäväksi ottaen huomioon asiakirjojen julkisuudesta annetut lait, säännökset ja määräykset. Julkisia asiakirjoja voi tutkia viraston omissa tiloissa virastoaikana. Alkuperäisten asiakirjojen lainaaminen yksityisille ja vieminen viraston ulkopuolelle on kielletty.

Palvelu on maksullinen.

Asiakirjoihin tutustuminen viranomaisen tiloissa on pääsääntöisesti maksutonta. Kopioinnista voidaan periä maksu.

Kopiointi- ja tietopalveluista laskutetaan kunnanhallituksen päättämällä palveluhinnastolla.

Tausta ja lainsäädäntö

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaMynämäen kunta
Palvelusta vastaaMynämäen kunta
Alue Mynämäki
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Mynämäen kunta
Päivitetty: 3.1.2022