suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Maalahden kunta

Aineisto- ja tietopalvelu

  • Palvelu
  • Maalahti
  • Julkinen palvelu

Julkisia asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi. Arkiston käyttöön tai itseä koskeviin henkilökohtaisiin asiakirjoihin liittyvissä asioissa saa apua.

Toimi näin

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.

Asiakirjoja voi pyytää sähköpostitse, puhelimitse, kirjallisesti tai käymällä paikan päällä. Aineisto- ja tietopyynnöt tehdään ensisijaisesti verkkopalvelussa

Tausta ja lainsäädäntö

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Palvelun toteuttaa

Maalahden kunta

Palvelusta vastaa

Maalahden kunta
Tekstistä vastaa: Maalahden kunta
Päivitetty: 17.12.2019