suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Loviisan kaupunki

Aineisto- ja tietopalvelu

  • Palvelu
  • Loviisa
  • Julkinen palvelu

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Arkistotoimi antaa neuvontaa myös kuntaliitoksissa lakkautettujen kuntien arkistojen käytössä. Loviisan keskusarkistoon on talletettu pääsääntöisesti 10 vuotta vanhemmat pysyvästi säilytettävät asiakirjat. Uudemmat, myös määräajan säilytettävät, löytyvät kunnan palvelu- ja vastuualueilta. Aineisto- ja tietopalvelun kautta voit pyytää kopioita tai tietoja asiakirjoista tai pyytää asiakirjoja nähtäväksesi. Arkistointi löytyy suomalaisen koulukeskuksen yhteydessä.

Tuoreimpia valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien esityslistoja ja pöytäkirjoja voit tutkia verkko-osoitteessa https://www.loviisa.fi/poytakirjat/

Kunnan virallinen ilmoitustaulu löytyy verkko-osoitteesta https://www.loviisa.fi/ajankohtaista/

Toimi näin

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.

Kenelle ja millä ehdoin

Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta viranomaisen asiakirjasta. Viranomaisen asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa toisin säädetä.

Asianosaisella eli hakijalla, valittajalla sekä muulla, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee, on oikeus saada tieto myös salassa pidettävästä viranomaisen asiakirjasta, joka on tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn, ellei laissa toisin säädetä.

Palvelu on maksuton.

Asiakirjoihin tutustuminen viranomaisen tiloissa on pääsääntöisesti maksutonta. Kopioinnista voidaan periä maksu.

Tausta ja lainsäädäntö

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLoviisan kaupunki
Palvelusta vastaaLoviisan kaupunki
Alue Loviisa
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Loviisan kaupunki
Päivitetty: 9.6.2020