suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Lempäälän kunta

Aineisto- ja tietopalvelu

  • Palvelu
  • Lempäälä
  • Julkinen palvelu

Lempäälän kunnan keskusarkiston tehtävänä on huolehtia kunnan pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista ja keskusarkistossa olevan aineiston tietopalvelusta. Asiakirjat on järjestetty ja luetteloitu. Asiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia ja asiakkaat saavat niitä kunnanviraston toimitiloissa käytettäväksi.

Kirjaamossa vastaanotetaan kunnanvaltuustolle ja -hallitukselle tai kunnalle osoitetut asiakirjat. Diarioinnin jälkeen aineisto toimitetaan valmistelijoille.

Kirjaamosta saa tietoa kunnanvaltuuston ja -hallituksen päätöksistä sekä vireillä olevista asioista.

Toimi näin

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.

Lue lisätietoa Lempäälän kunnan verkkosivuilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Viranomaisen asiakirjoissa on sekä julkisia että salaisia asiakirjoja. Asiakirjoja ja arkistoaineistoja saa nähtäväksi ottaen huomioon asiakirjojen julkisuudesta annetut lait, säännökset ja määräykset.

Palvelu on maksuton.

Asiakirjoihin tutustuminen viranomaisen tiloissa on pääsääntöisesti maksutonta. Kopioinnista voidaan periä maksu.

Tausta ja lainsäädäntö

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLempäälän kunta
Palvelusta vastaaLempäälän kunta
Alue Lempäälä
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Lempäälän kunta
Päivitetty: 25.5.2020