suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Laukaan kunta

Aineisto- ja tietopalvelu

  • Palvelu
  • Laukaa
  • Julkinen palvelu

Laukaan kunnan keskusarkistossa säilytetään päätöksenteossa sekä kunnan tehtävien ja palveluiden hoitamisessa syntyneet pysyvästi ja pitkäaikaisesti säilytettävät asiakirjat. Asiakirjahallinnosta ja arkistoimesta vastaa tiedonhallinnan asiantuntija, joka avustaa asiakirjojen hakemisessa ja antaa neuvoja asiakkaille arkistojen käytöstä. Palvelualueiden arkistovastuuhenkilöt antavat tietoja asiakirjoista, joita ei vielä ole siirretty päätearkistoon.

Julkiset asiakirjat ovat pyydettäessä kuntalaisten, tutkijoiden ja muiden tiedon tarvitsijoiden käytettävissä. Asiakirjoihin voi tutustua viraston tiloissa ja niistä annetaan myös jäljennöksiä. Toimielinten julkiset päätöksentekoasiakirjat ovat käytettävissä sähköisesti kunnan kotisivuilla kahden vuoden ajan.

Toimi näin

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.

Soita etukäteen virastoon tulosta tiedonhallinnan asiantuntijalle tai ota yhteyttä sähköpostitse (kirjaus@laukaa.fi) palvelun sujuvuuden ja saatavuuden varmistamiseksi. Voit tilata aineistot ja asiakirjat käyttöösi myös kirjeellä (Laukaan kunta, Kirjaamo, PL 6, 41341 Laukaa) tai käymällä Laukaan kunnanvirastossa.

Alkuperäiset asiakirjat ja aineistot ovat kuntalaisten, tutkijoiden ja muiden tietoa tarvitsevien käytettävissä vain kunnanviraston tiloissa sen aukioloaikana (9-15). Julkisia asiakirjoja voidaan lähettää pyydettäessä myös sähköpostitse. Henkilökunta ei tee asiakkaille arkistoaineistoon pohjautuvia selvityksiä kuin poikkeustapauksissa.

Kenelle ja millä ehdoin

Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta. Tietopalvelusta huolehtii pääasiassa tiedonhallinnan asiantuntija.

Palvelu on maksuton.

Asiakirjoihin tutustuminen viranomaisen tiloissa on pääsääntöisesti maksutonta. Kopioinnista voidaan periä maksu.

Laukaan kunnassa peritään asiakirjajäljennöksistä ja tehdyistä selvityksistä valtuuston tai muun toimielimen määräämä maksu.

Tausta ja lainsäädäntö

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLaukaan kunta
Palvelusta vastaaLaukaan kunta
Alue Laukaa
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Laukaan kunta
Päivitetty: 22.3.2022