suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Laihian kunta

Aineisto- ja tietopalvelu

  • Palvelu
  • Laihia
  • Julkinen palvelu

Laihian kunnan viralliset ilmoitukset julkaistaan kunnan kotisivuilla. Ilmoitukset ja niiden liitteet (kartat ym. materiaali) ovat pääsääntöisesti nähtävillä myös kunnan infopisteessä, kaavoituksen osalta myös teknisellä osastolla (Laihiantie 50). Lisätietoja virallisista ilmoituksista antaa hallintojohtaja.

Kokousten esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät myös kunnan kotisivuilta. Aikaisempien vuosien pöytäkirjatietoja voi tiedustella asiakirjapyyntö-lomakkeella tai ottamalla yhteyttä hallinto-osastolle.

Kunnan keskusarkistossa säilytetään kunnan päätöksenteossa syntyneet, pysyvästi tai vähintään 10 vuotta säilytettävät asiakirjat. Asiakirjahallinto ja arkistotoimi vastaavat asiakirjojen säilyttämisestä, käytettävyydestä ja tietopalvelusta. Arkistosta saa pyynnöstä erilaisia kunnalliseen päätöksentekoon liittyviä asiakirjatietoja, muun muassa oikeaksi todistettuja asiakirjajäljennöksiä.

Toimi näin

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.

Ota yhteyttä kunnan asianhallintasihteeriin puhelimitse, sähköpostitse tai käymällä kunnanvirastolla.

Tausta ja lainsäädäntö

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLaihian kunta
Palvelusta vastaaLaihian kunta
Alue Laihia
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Laihian kunta
Päivitetty: 3.7.2019