suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kuusamon kaupunki

Aineisto- ja tietopalvelu

  • Palvelu
  • Kuusamo
  • Julkinen palvelu
Alue Kuusamo
Palvelun kieli suomi

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jokaisella on oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Arkisto- ja tietopalvelupyynnöt osoitetaan kirjaamoon ja tehdään ensisijaisesti sähköpostitse tai kirjeitse.

Voit pyytää asiakirjoja myös puhelimitse tai itse paikalla käyden. Osa asiakirjoista on sellaisia, joita voi katsoa vain paikan päällä.

Kuusamon alueella ei ole tapahtunut kuntaliitoksia.


Toimi näin

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.

Asiakirjoihin tutustuminen viranomaisen tiloissa on maksutonta. Kopioista ja erityistoimenpiteitä vaativasta tiedonhausta voidaan periä maksu kaupunginhallituksen vahvistamien tariffien mukaisesti.


Tausta ja lainsäädäntö

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta


Palvelun toteuttaa: 
Kuusamon kaupunki