suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Posion kunta

Aineisto- ja tietopalvelu / Kunnan arkiston tietopalvelu

  • Palvelu
  • Posio
  • Julkinen palvelu

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Toimi näin

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.

Toimita tietopyyntösi ensisijaisesti kirjallisena.

Tehdessäsi tietopyyntöä yksilöi mahdollisimman tarkasti asiakirja tai tietosisältö, jota pyyntösi koskee ja miltä ajalta. Asianomainen viranhaltija voi tarvittaessa avustaa yksilöimään tarvitsemasi asiakirjan. Liitä pyyntöösi myös tarvittavat yhteystiedot tietopyynnön toimittamiseksi tai mahdollista tarkennuspyyntöä varten.

Tietopyynnön voi esittää myös suullisesti. Asiakaskäynnistä on hyvä sopia etukäteen asianomaisen viranomaisen kanssa. Tarvittaessa kunnan kirjaamo auttaa selvittämään viranhaltijan, jonka vastuualueeseen tietopyyntösi kuuluu.

Kenelle ja millä ehdoin

Viranomaisen asiakirjoissa on sekä julkisia että salaisia asiakirjoja. Asiakirjoja ja arkistoaineistoja saa nähtäväksi ottaen huomioon asiakirjojen julkisuudesta annetut lait, säännökset ja määräykset. Asiakirjoista voi saada jäljennöksiä kulloisenkin voimassa olevan palveluhinnaston mukaisin hinnoin.

Asiakirjoja ei lainata yksityiskäyttöön. Sen sijaan asiakirjoja voi saada luettavaksi tai jäljennettäväksi virastossa. Virkakäyttöön asiakirjoja voidaan lainata toiselle viranomaiselle, arkistolaitoksen yksikölle tai muuhun laitokseen, jossa niiden käyttö on valvottua ja säilyttäminen turvattua. Lainatusta asiakirjasta on täytettävä lainauslomake.

Asiakirjoihin tutustuminen viranomaisen tiloissa on pääsääntöisesti maksutonta. Kopioinnista voidaan periä maksu.

Tausta ja lainsäädäntö

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPosion kunta
Palvelusta vastaaPosion kunta
Alue Posio
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Posion kunta
Päivitetty: 20.10.2020