suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kotkan kaupunki

Aineisto- ja tietopalvelu

  • Palvelu
  • Kotka
  • Julkinen palvelu

Kotkan kaupungin keskusarkistoon on talletettu pääsääntöisesti 10 vuotta vanhemmat pysyvästi säilytettävät asiakirjat. Uudemmat, myös määräajan säilytettävät, löytyvät kaupungin palvelualueilta ja yksiköistä. Aineisto- ja tietopalvelun tehtävänä on antaa tietoja hallussaan olevista asiakirjoista kuntalaisille, yrityksille, yhteisöille, tutkijoille, opiskelijoille ym. tiedon tarvitsijoille.

Kotkan Merikeskus Vellamon Tietokeskuksessa kirja-aineistojen lisäksi asiakkaiden käytettävissä ovat Suomen merimuseon ja Kymenlaakson museon museoarkistojen asiakirja-, kartta- ja piirustusaineistot sekä kuva-arkistojen kuva- ja ääniteaineistot.

Toimi näin

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.

Saadaksesi tarvitsemiasi tietoja keskusarkistosta, ota yhteyttä tietopalvelusihteeriin. Ensisijaisia yhteydenottotapoja ovat sähköposti ja puhelinsoitto. Voit asioida myös paikan päällä. Jos lähetät tietopyynnön sähköpostitse, kerro aina mitä tietoja haluat ja miltä ajalta.

Voit kysyä neuvoa kaupungin kirjaamosta, kun haluat käyttöösi palvelualueiden tai yksiköiden säilyttämää asiakirja-aineistoa. Jos asioit Merikeskus Vellamon Tietokeskuksen arkistossa, ota yhteys etukäteen Tietokeskukseen joko puhelimitse tai sähköpostitse.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Asiakirjoihin tutustuminen viranomaisen tiloissa on pääsääntöisesti maksutonta. Kopioinnista voidaan periä maksu.

Asiakirjojen kopiointi on pääsääntöisesti maksullista.

Tausta ja lainsäädäntö

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKotkan kaupunki
Palvelusta vastaaKotkan kaupunki
Alue Kotka
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kotkan kaupunki
Päivitetty: 7.10.2020