suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kontiolahden kunta

Aineisto- ja tietopalvelu

  • Palvelu
  • 13 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Asiakirjamme ovat käytettävissäsi huomioon ottaen asiakirjojen julkisuudesta annetut lait, säännökset ja määräykset.

Arkisto- ja tietopalvelupyynnöt tehdään ensisijaisesti kirjallisesti ja osoitetaan kunnan kirjaamoon.

Jos teet tutkimusta eli sinulla on tarve tutustua laajoihin kokonaisuuksiin, voit hakea tutkimuslupaa.

Asiakirjakopioista perimme mahdollisesti maksun taksamme mukaisesti.

Toimi näin

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.

Kenelle ja millä ehdoin

Kunta luovuttaa tietoja julkisista asiakirjoista kaikille niitä pyytäville.

Tausta ja lainsäädäntö

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Palvelun toteuttaa

Kontiolahden kunta

Palvelusta vastaa

Kontiolahden kunta
Tekstistä vastaa: Kontiolahden kunta
Päivitetty: 13.3.2023