suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Konneveden kunta

Aineisto- ja tietopalvelu

  • Palvelu
  • Konnevesi
  • Julkinen palvelu

Aineisto- ja tietopalvelulla pyritään mahdollistamaan kuntalaisille pääsy kunnan julkisiin arkistoihin, jotka ovat kaikkien nähtävillä. Arkistoissa voi käydä tarkastelemassa monenlaisia julkisia dokumentteja ja asiakirjoja ilmaiseksi.

Konnevedellä kunnan päätearkistot sijaitsevat kunnantalolla. Lähiarkistoja läytyy myös kouluilta ja terveyskeskukselta. Arkistoja koskien voi jätää tietopyyntöjä k ...

Toimi näin

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.

Konnevedellä arkistopalveluista vastaa Tuula Lampinen. Häneen voi ottaa yhteyttä kaikissa aineisto- ja tietopalveluihin liittyvissä asioissa.

Yhteystiedot:

Tuuli Lampinen

Kauppatie 25

44300 Konnevesi

0400 957 791

tuuli.lampinen@konnevesi.fi

Tausta ja lainsäädäntö

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Palvelun toteuttaa

Konneveden kunta

Palvelusta vastaa

Konneveden kunta
Tekstistä vastaa: Konneveden kunta
Päivitetty: 19.3.2020