suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kiuruveden kaupunki

Aineisto- ja tietopalvelu

  • Palvelu
  • Kiuruvesi
  • Julkinen palvelu

Kiuruveden kaupungilla on yksi keskusarkisto sekä useita lähiarkistoja, joissa olevista asiakirjoista voidaan antaa virallisia todistuksia, otteita, jäljennöksiä ja selvityksiä.

Julkisia asiakirjoja voidaan antaa yksityishenkilölle luettavaksi ja kopioitavaksi kaupungin tiloissa, mutta ei lainaan.

Toimi näin

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.

Ota yhteyttä Kiuruveden kaupungin arkistoon, jossa sinua auttaa arkistosihteeri.

Tausta ja lainsäädäntö

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Palvelun toteuttaa

Kiuruveden kaupunki

Palvelusta vastaa

Kiuruveden kaupunki
Tekstistä vastaa: Kiuruveden kaupunki
Päivitetty: 26.6.2020