suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Keuruun kaupunki

Aineisto- ja tietopalvelu / Kaupunginarkiston tietopalvelu

  • Palvelu
  • Keuruu
  • Julkinen palvelu

Keuruun kaupungissa viranhaltijat eri toimialoilla vastaavat tuottamiensa viranomaisasiakirjojen aineisto- ja tietopalvelusta. Lisäksi kaupungin päätearkistossa säilytetään joitakin historiallisia asiakirjoja, mm. Pihlajaveden kunnan arkisto sekä Keuruun-Multian terveydenhuollon kuntayhtymän aikaisia asiakirjoja ja potilasasiakirjoja. Kaupungin henkilökunnan lisäksi kuntalaisilla, tutkijoilla, tie ...

Toimi näin

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.

Toimita tietopyyntösi ensisijaisesti kirjallisena.

Tehdessäsi tietopyyntöä yksilöi mahdollisimman tarkasti asiakirja tai tietosisältö, jota pyyntösi koskee ja miltä ajalta. Asianomainen viranhaltija voi tarvittaessa avustaa yksilöimään tarvitsemasi asiakirjan. Liitä pyyntöösi myös tarvittavat yhteystiedot tietopyynnön toimittamiseksi tai mahdollista tarkennuspyyntöä varten.

Tietopyynnön voit esittää myös suullisesti. Asiakaskäynnistä on hyvä sopia etukäteen asianomaisen viranomaisen kanssa. Tarvittaessa Keuruun kaupungin puhelinvaihde auttaa selvittämään viranhaltijan, jonka vastuualueeseen tietopyyntösi kuuluu.

Aineisto- ja tietopyyntöä varten on oma tietopyyntölomake, jonka voit tulostaa kaupungin verkkosivuilta. Voit täyttää ja lähettää tietopyyntölomakkeen myös verkkopalvelun kautta.

Tulostetun lomakkeen voit palauttaa Keuruun kaupungin yhteispalvelupisteeseen tai postitse osoitteeseen:

Keuruun kaupunki/kirjaamo

Multiantie 5

42700 Keuruu.

Tietopyynnön voi lähettää myös sähköpostitse Keuruun kaupungin kirjaamoon osoitteeseen keuruu@keuruu.fi. Kirjaamosta tietopyyntö ohjataan asianomaiselle viranhaltijalle. Arkaluonteisia henkilötietoja (esim. henkilön perhesuhteisiin, potilastietoihin, taloudelliseen asemaan tms. liittyviä) sisältävät tietopyynnöt suositellaan toimittamaan joko postitse tai asioimalla ao. viranhaltijan luona. Arkaluonteisia tietoja sisältävät pyynnöt voit lähettää myös suojatulla sähköpostilla. Ohjeet suojatun sähköpostin lähettämiseksi löydät Suojatun sähköpostin lähettäminen -verkkoasioinnista.

Kenelle ja millä ehdoin

Viranomaisen asiakirjoissa on sekä julkisia että salaisia asiakirjoja. Asiakirjoja ja arkistoaineistoja saa nähtäväksi ottaen huomioon asiakirjojen julkisuudesta annetut lait, säännökset ja määräykset. Asiakirjoista voi saada jäljennöksiä kulloisenkin voimassa olevan palveluhinnaston mukaisin hinnoin.

Asiakirjoja ei lainata yksityiskäyttöön. Sen sijaan asiakirjoja voi saada luettavaksi tai jäljennettäväksi virastossa. Virkakäyttöön asiakirjoja voidaan lainata toiselle viranomaiselle, arkistolaitoksen yksikölle tai muuhun laitokseen, jossa niiden käyttö on valvottua ja säilyttäminen turvattua. Lainatusta asiakirjasta on täytettävä lainauslomake.

Tausta ja lainsäädäntö

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Palvelun toteuttaa

Keuruun kaupunki

Palvelusta vastaa

Keuruun kaupunki
Tekstistä vastaa: Keuruun kaupunki
Päivitetty: 1.7.2021