suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Karkkilan kaupunki

Aineisto- ja tietopalvelu

  • Palvelu
  • Karkkila
  • Julkinen palvelu

Karkkilan kaupungin omien aineistojen osalta asiakirjoja voi tiedustella ottamalla yhteyttä kirjaamoon tai suoraan kunkin toimialan asianhallintasihteereihin. Karkkilassa asianhallintasihteereitä on hallinto- ja talouspalveluissa, kaavoituksessa, teknisellä toimialalla ja ympäristönsuojelussa.

Toimi näin

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.

Tausta ja lainsäädäntö

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKarkkilan kaupunki
Palvelusta vastaaKarkkilan kaupunki
Alue Karkkila
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Karkkilan kaupunki
Päivitetty: 5.12.2019