suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kankaanpään kaupunki

Aineisto- ja tietopalvelu

  • Palvelu
  • Kankaanpää
  • Julkinen palvelu

Kaupungin keskusarkisto säilyttää kaupungin virastojen ja laitosten keskusarkistona pysyvästi kaupungin asiakirjallista kulttuuriperintöä ja hoitaa siihen liittyvän tieto- ja tutkijapalvelun.

Kaupungin keskusarkisto hoitaa myös Kankaanpään Kotiseutuarkistoa, johon se ottaa vastaan Kankaanpäätä koskevaa yksityistä arkistoaineistoa.

Kaupungin keskusarkistossa säilytetään kaupungin virastojen ja laitosten pysyvästi ja pitkään säilytettävät asiakirjat ja tietoaineistot. Toiminnassa olevien yksiköiden 10 vuotta vanhemmat asiakirjat siirretään keskusarkistoon. Aineisto sisältää toimintansa lopettaneiden lautakuntien, virastojen, laitosten ja toimikuntien arkistot.

Toimi näin

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Asiakirjoihin tutustuminen viranomaisen tiloissa on pääsääntöisesti maksutonta. Kopioinnista voidaan periä maksu.

Kopioinnista ja oikeaksitodistamisesta peritään taksan mukainen maksu.

Tausta ja lainsäädäntö

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKankaanpään kaupunki
Palvelusta vastaaKankaanpään kaupunki
Alue Kankaanpää
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kankaanpään kaupunki
Päivitetty: 22.11.2019