suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kangasniemen kunta

Aineisto- ja tietopalvelu

  • Palvelu
  • Kangasniemi
  • Julkinen palvelu

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto turvaa asiakirjojen saatavuutta ja käyttöä siten, että asiakirjat ovat tarvittaessa yleisön saatavilla. Arkistonhoitaja avustaa tietopalvelussa asiakkaita.

Toimi näin

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.

Päätettyjä, vanhoja ja arkistossa säilytettäviä tietoja hallinnoi kunnan arkistonhoitaja, jolle voi toimittaa kirjallisen tietopyynnön. Tietopyynnöstä tulee käydä ilmi ajankohta (tarvittaessa arvio), asianosaisen henkilötiedot sekä mahdollisimman tarkka kuvaus haettavan tiedon sisällöstä.

Arkaluontoisia henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Lainsäädännön edellyttämä salassapitovelvoite koskee myös arkistoituja asioita.

Tausta ja lainsäädäntö

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKangasniemen kunta
Palvelusta vastaaKangasniemen kunta
Alue Kangasniemi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kangasniemen kunta
Päivitetty: 1.3.2021