suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kangasalan kaupunki

Aineisto- ja tietopalvelu

  • Palvelu
  • Kangasala
  • Julkinen palvelu

Kangasalan asiakirjahallinto huolehtii kaupungin asiakirja-aineistoista ja päätearkistossa olevan aineiston tietopalvelusta. Asiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia ja asiakkaat saavat niitä kaupunginviraston toimitiloissa nähtäväksi maksutta. Asiakirjojen kopioista, tiedonhausta sekä kiireellisestä tiedonhausta voidaan periä maksu.

Palvelukeskuksen johtaja vastaa tehtäväalueensa asiakirjatietojen hoitamisesta annettujen määräysten ja ohjeiden mukaisesti sekä nimeää tehtäväalueeltaan arkistovastaavat. Palvelukeskusten vastuualueeseen liittyvät asiakirjat ovat saatavilla palvelukeskusten toimipisteissä.

Toimi näin

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.

Palvelukeskusten vastuualueeseen liittyvät asiakirjat ovat saatavilla palvelukeskusten toimipisteissä.

Maksujen suuruutta voi tiedustella asiakirjahallinnon suunnittelijalta.

Kenelle ja millä ehdoin

Viranomaisen asiakirjat ovat julkisia, jollei laissa toisin säädetä. Jokaisella on oikeus saada viranomaisen julkinen asiakirja nähtäville.

Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Palvelu on maksullinen.

Asiakirjoihin tutustuminen viranomaisen tiloissa on pääsääntöisesti maksutonta. Kopioinnista voidaan periä maksu.

Maksujen suuruutta voi tiedustella asiakirjahallinnon suunnittelijalta.

Tausta ja lainsäädäntö

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKangasalan kaupunki
Palvelusta vastaaKangasalan kaupunki
Alue Kangasala
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kangasalan kaupunki
Päivitetty: 27.5.2020