suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Juuan kunta

Aineisto- ja tietopalvelu Juuka

  • Palvelu
  • Juuka
  • Julkinen palvelu

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on julkista elleivät asiakirjat ole tietyin edellytyksin salaisia. Jokaisella on oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi muutoin määrätty salassa pidettäviksi.

Juuan kunnan keskusarkisto sijaitsee Juuan kunnantalolla. Kunnan arkistotiloissa säilytetään Juuan kunnan omassa toiminnassa syntyvät asiakirjat. Asiakirjojen säilyttämi ...

Toimi näin

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.

Asiakirjapyynnöissä palvelee keskusarkistonhoitaja puh 040 104 2011

Tausta ja lainsäädäntö

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Palvelun toteuttaa

Juuan kunta

Palvelusta vastaa

Juuan kunta
Tekstistä vastaa: Juuan kunta
Päivitetty: 22.12.2021