suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Joroisten kunta

Aineisto- ja tietopalvelu

  • Palvelu
  • Joroinen
  • Julkinen palvelu

Joroisten kunnan eri hallinnonaloilla on oma hajautettu kirjaamo. Kirjaamot vastaanottavat ja rekisteröivät toimialueelleen osoitetut paperiasiakirjat ja sähköpostit. Dynasty – järjestelmään asiakirjoja kirjaavat hallinnon, sivistystoimen ja teknisen toimen sihteerit. Kirjaamot antavat tietoa oman vastuualueensa toimielinten ja viranhaltijoiden päätöksistä sekä vireillä olevista asioista.

Joroisten kunnan ja kirjaamon sähköinen osoite on joroinen.kunta(a)joroinen.fi. Vastuu sähköisen asiakirjan perillemenosta on aina lähettäjällä.

Toimi näin

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.

Yhteydenotot ja asiakirjapyynnöt joroinen.kunta@joroinen.fi tai kunnan vaihde 017 578 440.

Tausta ja lainsäädäntö

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaJoroisten kunta
Palvelusta vastaaJoroisten kunta
Alue Joroinen
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Joroisten kunta
Päivitetty: 1.4.2022