suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ilomantsin kunta

Aineisto- ja tietopalvelu

  • Palvelu
  • Ilomantsi
  • Julkinen palvelu

Ilomantsin kunnan keskusarkiston tehtävänä on huolehtia kunnan pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista ja keskusarkistossa olevan aineiston tietopalvelusta. Asiakirjat on järjestetty ja luetteloitu. Asiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia ja asiakkaat saavat niitä kunnanviraston toimitiloissa nähtäväksi ja käytettäväksi.

Toimi näin

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.

Julkisiksi luokiteltuja asiakirjoja voi pyytää keskusarkiston hoitajalta nähtäväksi kunnan toimitiloissa. Pyyntö tulee esittää hyvissä ajoin. Pyynnön voi esittää puhelimitse, sähköpostilla tai kirjeellä. Asiakirjan pyytäjälle pyritään järjestämään sopiva paikka asiakirjan tutkimista varten.

Kenelle ja millä ehdoin

Viranomaisen asiakirjoissa on sekä julkisia että salaisia asiakirjoja. Asiakirjoja ja arkistoaineistoja saa nähtäväksi ottaen huomioon asiakirjojen julkisuudesta annetut lait, säännökset ja määräykset.

Palvelu on maksuton.

Asiakirjoihin tutustuminen viranomaisen tiloissa on pääsääntöisesti maksutonta. Kopioinnista voidaan periä maksu.

Postitse lähetettävistä kopioiduista ja skannattavista asiakirjoista peritään kunnanhallituksen vahvistamat kopio-, skannaus- ja lähetysmaksut sekä aikaa vievistä arkistosta haettavista/etsittävistä asiakirjoista säädetty arkistopalvelumaksu.

Tausta ja lainsäädäntö

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaIlomantsin kunta
Palvelusta vastaaIlomantsin kunta
Alue Ilomantsi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Ilomantsin kunta
Päivitetty: 4.2.2022