suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Iisalmen kaupunki

Aineisto- ja tietopalvelu

  • Palvelu
  • Iisalmi
  • Julkinen palvelu

Kirjaamon ja kaupunginarkiston hoitajat tarjoavat tietopalvelua julkishallinnolle, tutkijoille ja opiskelijoille, tiedotusvälineille, yksityisille yhteisöille ja kansalaisille. Kirjaamosta saat tietoja käsittelyssä olevista asioita ja asiakirjoista. Keskusarkistosta asianosaiset saavat tarvittaessa jäljennöksiä heitä koskevista asiakirjoista, mm. päättötodistuksista. Kaupunginarkiston julkiset ain ...

Toimi näin

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.

Voit pyytää nähtäväksesi tai saataville asiakirjoja ja tietoja, jotka ovat julkisia tai jotka koskevat sinua asianosaisena.

Saat kaupunginarkistoon siirretyistä asiakirjoista annettavat viralliset todistukset, otteet, jäljennökset ja selvitykset oikeiksi todistettuina asianhallintavastaavalta tai asianhallintasihteeriltä.

Asiakirjoja voidaan lainata virkakäyttöön toiselle viranomaiselle, arkistolaitoksen yksikölle tai muuhun laitokseen, jossa niiden käyttö on valvottua ja säilyttäminen turvattua.

Asiakirjoja ei lainata yksityiskäyttöön, mutta asiakirjoja voidaan antaa luettavaksi ja jäljennettäväksi.

Kun haluat asiakirjoista kopioita, perimme asiakirjojen antamisesta ja lunastuksesta vahvistetun taksan.

Keskusarkisto palvelee tutkijoita tutkimuksen lähteenä. Tutkijat voivat ottaa yhteyttä ja sopia ajan arkiston käytölle. Arkiston käyttö tapahtuu aina kaupunginarkiston henkilöstön valvonnassa.

Tausta ja lainsäädäntö

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Palvelun toteuttaa

Iisalmen kaupunki

Palvelusta vastaa

Iisalmen kaupunki
Tekstistä vastaa: Iisalmen kaupunki
Päivitetty: 7.8.2023