suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Hollolan kunta

Aineisto- ja tietopalvelu

  • Palvelu
  • Hollola
  • Julkinen palvelu

Voit pyytää tietoa Hollolan kunnan arkistossa säilytettävistä asiakirjoista tai niissä olevista tiedoista. Jos tietopyyntö koskee julkista asiakirjaa, ei tietopyyntöä tarvitse perustella eikä tiedon pyytäjän tarvitse kertoa, mihin tietoa käytetään. Saat vastauksena yleensä oikeaksi todistetun jäljennöksen tai kopion asiakirjasta. Tietopyynnön voi tehdä sähköpostitse tai puhelimitse.

Toimi näin

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.

Toimitusaika

Kun yksityiseen käyttötarkoitukseen tekemässäsi tietopyynnössä on hyvät lähtötiedot, on toimitusaika tavallisesti kaksi viikkoa (ns. normaalitiedonhaku), erityisiä toimenpiteitä vaativa tietopyynnön toimitusaika on kuukausi.

Maksullisuus

Palvelu on maksullinen. Tietopyynnöistä peritään hallituksen 14.12.2015 § 191 hyväksymän taksan mukainen maksu. Erityistoimenpiteitä vaativa tiedon antaminen: normaali tiedonhaku alle 2 tuntia 20 euroa, vaativa tiedonhaku 2 – 5 tuntia 50 euroa, hyvin vaativa tiedonhaku yli 5 tuntia – enintään yksi työpäivä 100 euroa. Lisäksi veloitetaan kopiosivuista A4 0,50 euroa / sivu ja A3 ja värikopio 1,00 euroa / sivu.

Tietopalvelusta vastaa ja lisätietoja antaa tietopalvelusihteeri.

Tietopyynnöt päätöspöytäkirjoista

Toimielinten pöytäkirjat julkaistaan Hollolan kunnan verkkosivuilla sen jälkeen, kun ne on tarkastettu. Pöytäkirjat ovat luettavissa verkkosivuilta noin kahden vuoden ajan ja viranhaltijapäätökset julkaisuajankohdasta reilun kuukauden.

Pöytäkirjoja ja viranhaltijapäätöksiä, joita ei ole enää luettavissa verkkosivuilla voi tiedustella kunnan kirjaamosta. Asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti tallennettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostilla.

Postissa lähetettävistä asiakirjoista peritään maksu. Tavanomaisesta tiedon antamisesta perittävä maksu pöytäkirjanotteesta, kopiosta tai tulosteesta: A4 0,50 euroa / sivu, A3 ja värikopio 1,00 euroa / sivu, joihin lisätään postimaksu sekä lähetysmaksu 3 euroa.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos tietopyynnön kohteena oleva asiakirja sisältää lainsäädännön perusteella salassa pidettävää tai muutoin käyttörajoitettua tietoa, tulee ilmoittaa tietojen käyttötarkoitus sekä muut tarpeelliset ja selkeät perustelut tiedon saannille (JulkL § 13), tarvittaessa todistettava henkilöllisyytensä.

Hollolan kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu on siirtynyt 1.1.2017 alkaen Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymälle. Kuntayhtymä vastaa hallinnassaan olevien asiakirjojen luovuttamisesta, joten sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietoja koskevat tietopyynnöt tulee osoittaa kuntayhtymälle.

Palvelu on maksullinen.

Asiakirjoihin tutustuminen viranomaisen tiloissa on pääsääntöisesti maksutonta. Kopioinnista voidaan periä maksu.

Tietopyynnöistä peritään hallituksen 14.12.2015 § 191 hyväksymän taksan mukainen maksu. Erityistoimenpiteitä vaativa tiedon antaminen: normaali tiedonhaku alle 2 tuntia 20 euroa, vaativa tiedonhaku 2 – 5 tuntia 50 euroa, hyvin vaativa tiedonhaku yli 5 tuntia – enintään yksi työpäivä 100 euroa. Lisäksi veloitetaan kopiosivuista A4 0,50 euroa / sivu ja A3 ja värikopio 1,00 euroa / sivu.

Tausta ja lainsäädäntö

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHollolan kunta
Palvelusta vastaaHollolan kunta
Alue Hollola
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Hollolan kunta
Päivitetty: 2.10.2020