suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Aineisto- ja tietopalvelu

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Heinolan kaupunki
Alue: valtakunnallinen
Palvelun kieli: suomi

Heinolan kaupungin asianhallintakeskuksessa rekisteröidään kaikki vireille tulevat päätöksentekoon liittyvät asiakirjat. Voit pyytää henkilökunnalta tietoja käsiteltävänä olevista asioista ja kopioita muista arkistoiduista asiakirjoista. Sosiaalisissa ja terveydellisissä tietopyynnöissä voit kääntyä sosiaali- ja terveystoimen henkilökunnan puoleen.


Toimi näin

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.


Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Asiakirjoihin tutustuminen viranomaisen tiloissa on pääsääntöisesti maksutonta. Kopioinnista voidaan periä maksu.


Tausta ja lainsäädäntö

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta


Palvelun toteuttaa: 
Heinolan kaupunki