suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Aineisto- ja tietopalvelu

  • Palvelu
  • 18 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Asiakkaalla on julkisuuslain perusteella oikeus saada tieto itseään koskevasta asiakirjasta. Tiedonsaantioikeutta ei kuitenkaan ole, jos on ilmeistä, että tietojen antaminen olisi vastoin yksityisen tahon etua, kuten vaaraksi potilaan terveydelle.

Asianosainen on henkilö, jonka etua, oikeutta tai velvollisuutta asia koskee, esim. hakija tai valittaja. Hänellä on oikeus saada asiaa käsitelleeltä v ...

Toimi näin

Terveydenhuollon potilasasiakirjapyynnöt: Omia potilastietojasi voit nähdä Omakanta -palvelussa. Ajalta ennen kesäkuu 2014 olevia potilastietoja ja/tai Kantapalveluiden ulkopuolisia tietoja voit saada vain kirjallisella pyynnöllä. Tietoja hoidosta voit pyytää sinua hoitaneesta yksiköstä potilaskäynnillä tai heti hoitotapahtuman jälkeen. Kolme kuukautta hoidon päättymisestä saat tiedot kirjallisella pyynnöllä.

Sosiaalihuollon asiakastiedot: Asiakirjakopioita voit pyytää käynnin yhteydessä tai kirjallisella pyynnöllä.

Muut tieto- ja asiakirjapyynnöt voit lähettää sähköpostitse kirjaamoon.

Yksityisyyden suojasta johtuen ethän lähetä salassa pidettäviä tietojasi sisältäviä pyyntöjä tavallisessa sähköpostissa.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue

Palvelusta vastaa

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Tekstistä vastaa: Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Päivitetty: 8.2.2024