suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ähtärin kaupunki

Aineisto- ja tietopalvelu

  • Palvelu
  • Ähtäri
  • Julkinen palvelu

Kuntalaiset ja muut tahot voivat pyytää käyttöönsä kaupungin asiakirjatietoja.

Toimi näin

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.

Kenelle ja millä ehdoin

Henkilörekisteritietoja luovutetaan henkilötietolain mukaisesti. Salassa pidettävä tieto luovutetaan vain sille, jolla on lain mukaan oikeus tietoon.

Palvelu on maksuton.

Asiakirjoihin tutustuminen viranomaisen tiloissa on pääsääntöisesti maksutonta. Kopioinnista voidaan periä maksu.

Kaupunginhallitus on määritellyt asiakirjoista perittävät maksut. Maksuperusteet löytyvät kaupungin kotisivulta osoitteesta http://www.ahtari.fi/kaupunki/index.php/component/content/article/83-etusivu/kuulutukset/438-asiakirjoista-perittavat-maksut

Tausta ja lainsäädäntö

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaÄhtärin kaupunki
Palvelusta vastaaÄhtärin kaupunki
Alue Ähtäri
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Ähtärin kaupunki
Päivitetty: 12.12.2019