suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Aikuisten puheterapiapalvelut

  • Palvelu
  • 19 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jolla pyritään tukemaan henkilön toimintakykyä kommunikaation, puheen, äänen ja nielemisen toiminnoissa.

Puheterapiapalvelut muodostuvat arvioinnista, ohjauksesta ja/tai terapiajaksoista. Puheterapia toteutetaan arvion perusteella tehdyn suunnitelman mukaan yhteistyössä asiakkaan sekä tarvittaessa hänen lähiympäristönsä kanssa.

Puheterapiassa harjoite ...

Toimi näin

Aikuiset voivat tulla puheterapiaan terveydenhuollon ammattilaisen ohjaamina.

Kenelle ja millä ehdoin

Puheterapia on tarkoitettu aikuisille, joilla on puheilmaisun ja/tai puheen ymmärtämisen häiriöitä, äänihäiriötä tai nielemisvaikeuksia.

Tausta ja lainsäädäntö

Puheterapia on tarkoitettu lapsille, nuorille ja aikuisille, joilla on puheilmaisun ja/tai puheen ymmärtämisen häiriöitä, äänihäiriötä tai nielemisvaikeuksia. Puheterapia on lääkinnällistä, tutkimukset sisältävää kuntoutusta. Terapian tarkoitus on auttaa potilasta kommunikoimaan ja toimimaan arjessaan sujuvasti ja itsenäisesti. Puheterapia toteutetaan tarpeen mukaan jaksoittain yksilö- ja/tai ryhmäterapiana.

Terapiassa voidaan opastaa potilas käyttämään apuvälineitä, kuten puhelaitteita. Lapset ja nuoret ohjaa puheterapiaan yleensä neuvola tai kouluterveydenhoito, aikuiset voivat tulla terapiaan lääkärin tai hoitajan ohjaamina.

Palvelun toteuttaa

Pohjois-Savon hyvinvointialue

Palvelusta vastaa

Pohjois-Savon hyvinvointialue
Tekstistä vastaa: Pohjois-Savon hyvinvointialue
Päivitetty: 1.3.2024