suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Helsingin kaupunki

Aikuisten perusopetus

  • Palvelu
  • Helsinki
  • Julkinen palvelu

Voit osallistua aikuisten perusopetukseen, jos et ole suorittanut peruskouluopintoja, peruskouluopintosi ovat jäänet kesken tai haluat korottaa peruskoulun päättötodistuksesi arvosanoja.

Koko peruskoulun suorittaminen kestää noin 2–4 vuotta. Tarvittaessa opiskelun voi keskeyttää jonkin jakson ajaksi ja jatkaa myöhemmin.

Aikuisten perusopetusta voit opiskella Helsingin aikuislukiossa.

Helsingin aikuislukiossa voit

- opiskella aikuisten perusopetuksen alkuvaiheessa, jolloin voit opiskella myös luku- ja kirjoitustaitoa

- opiskella aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa, jolloin suoritat peruskoulun ja saat peruskoulun päättötodistuksen

Aikuisten perusopetukseen haetaan kaksi kertaa vuodessa:

- Hae syyskuussa alkavaan ryhmään elokuun alussa.

- Hae tammikuussa alkavaan ryhmään marras-joulukuussa.

Tarkemmat hakuohjeet löytyvät Helsingin aikuislukion sivuilta.

PERUSKOULUN ALKUVAIHE

Peruskoulun alkuvaiheen ryhmässä opiskelet vuosiluokkien 1–6 oppisisältöjä. myös luku- ja kirjoitustaitoa, jos tarpeen.

Voit opiskella ryhmässä jos

- olet yli 18-vuotias

- sinulla ei ole peruskoulun päättötodistusta omasta maastasi eikä Suomesta

- sinulla on puutteita alimpien vuosiluokkien tiedoissa ja taidoissa

Opiskelet kursseilla perustietoja ja -taitoja, joita voit hyödyntää eri alojen jatko-opinnoissa. Sinulle tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma, joka sisältää suomen kieltä, matematiikkaa, tietotekniikkaa, ympäristö- ja luonnontietoa sekä yhteiskunnallisia oppiaineita.

Opinnot alkavat elokuussa. Opintojen kesto on 1 vuosi. Opetusta on 4 iltaa/viikko: maanantai–torstai kello 15.20/16.00/17.00–20.10. Opiskelupaikka on Itä-Helsingin toimipiste. Opiskelu on ilmaista opiskelijoille, joiden tavoitteena on peruskoulun päättötodistus.

PERUSKOULUN PÄÄTTÖVAIHE

Peruskoulun päättövaiheen ryhmässä opiskelet vuosiluokkien 7–9 oppisisältöjä. Opintojen tavoitteena on peruskoulun päättötodistus.

Voit opiskella ryhmässä jos

- olet yli 18-vuotias

- sinulla ei ole peruskoulun päättötodistusta omasta maastasi eikä Suomesta

Kielitaitosi, opiskeluvalmiutesi sekä matemaattiset taitosi testataan opintojen alussa.

Opinnot alkavat syyskuussa tai tammikuussa. Opintojen kesto on noin 2 vuotta. Opetusta on 4 iltaa/ viikko: maanantai–torstai kello 15.20/17.00–20.10.

Saat tehostetusti suomen kielen opetusta. Lisäksi opiskelet englantia, matematiikkaa, biologiaa, maantietoa, historiaa, yhteiskuntaoppia, kemiaa, fysiikkaa,...

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetus on opetussuunnitelman mukaista opetusta, joka tukee oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Se tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen koulutukseen.

Oppivelvollisia ovat Suomessa vakinaisesti asuvat lapset sinä vuonna, jona he täyttävät seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun he ovat suorittaneet perusopetuksen oppimäärän tai oppivelvollisuuden alusta on kulunut kymmenen vuotta. Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHelsingin kaupunki
Palvelusta vastaaHelsingin kaupunki
Alue Helsinki
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Helsingin kaupunki
Päivitetty: 19.10.2021