suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Aikuislukiokoulutus

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Rovaniemen kaupunki
Alue: Rovaniemi
Palvelun kieli: suomi

Rovaniemen aikuislukio toimii Lyseonpuiston lukion tiloissa Rovaniemen keskustassa. Lähiopetusta järjestetään iltaisin klo 16 – 20.30. Tarjoamme monipuolista yleissivistävää opetusta suvaitsevassa ja kannustavassa ilmapiirissä osaavien opettajien johdolla. Lukiossamme voit suorittaa koko lukion oppimäärän tai vain yksittäisiä kursseja.

Järjestämme opetusta myös maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille. Maahanmuuttajataustaiset opiskelijat sijoitetaan eri ryhmiin ensisijaisesti suomen kielen taitoja mittaavien suullisten ja kirjallisten testien perusteella. Testejä järjestetään kolme kertaa vuodessa - keväällä toukokuussa, syksyllä elokuussa sekä vuodenvaihteessa. Tarjoamme suomen kielen valmistavia opintoja sekä peruskouluopintoja.

Lyseonpuiston lukion rehtori toimii myös Rovaniemen aikuislukion rehtorina.


Toimi näin

Aikuisten lukiokoulutukseen voi hakeutua ympäri vuoden ottamalla suoraan yhteyttä oppilaitokseen. Opiskelija voi valita lukionsa vapaasti.

Rovaniemen aikuislukion opiskelijaksi ilmoittaudutaan henkilökohtaisesti koulun kansliassa. Ilmoittautumisen yhteydessä koululle toimitetaan viimeisin koulutodistus ja varmennetaan henkilöllisyys. Kursseille ilmoittaudutaan jakson alussa.

Henkilökohtaisen opintosuunnitelman laadintaa varten varataan aika opinto-ohjaajalle.

Lisätietoja opiskelusta ja siihen hakeutumisesta saat lukion opinto-ohjaajalta, koulusihteeriltä tai lukion rehtorilta.


Kenelle ja millä ehdoin

Rovaniemen aikuislukion lukio-opiskelijaksi voidaan ottaa 18 vuotta täyttänyt henkilö, jolla on keskikoulun tai peruskoulun päättötodistus tai vastaavat opinnot. Perusopetuksen opiskelijaksi voidaan ottaa 16 vuotta täyttänyt henkilö, jonka tavoitteena on peruskoulun päättötodistus tai vastaavat opinnot. Ikärajoissa voidaan erityissyistä joustaa tapauskohtaisesti.

Palvelu on maksuton.

Opetus on maksutonta. Oppikirjat opiskelija kustantaa itse.

Rovaniemen aikuislukiossa sekä aikuisten että päivälukiolaisten tutkintotavoitteinen opiskelu on maksutonta. Aineopiskelijat maksavat kurssimaksun.


Tausta ja lainsäädäntö

Aikuislukiokoulutukseen voivat osallistua aikuiset, jotka haluavat suorittaa lukion koko oppimäärän tai yksittäisten aineiden oppimääriä. Aikuislukiossa voi korottaa aikaisemmin saamiaan arvosanoja ja valmistautua ylioppilastutkintoon. Aikuislukiokoulutus antaa valmiudet opiskeluun yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja lukion oppimäärään perustuvassa ammatillisessa koulutuksessa.

Aikuislukiokoulutusta järjestävät opetus- ja kulttuuriministeriön luvalla kunnat, kuntayhtymät ja eräät muut toimijat, kuten kansanopistot.

Aikuislukiokoulutuksessa jokaiselle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Koulutuksen läpäistäkseen opiskelijan on suoritettava hyväksytysti vähintään 44 kurssia. Aikuislukiossa voi suorittaa myös peruskoulun päättötodistuksen, opiskella yksittäisiä peruskoulun aineita ja korottaa suorittamiaan arvosanoja.


Palvelun toteuttaa: 
Rovaniemen kaupunki