suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Juuan kunta

Aikuislukiokoulutus

  • Palvelu
  • Juuka
  • Julkinen palvelu

Etälukio/aikuislukio on itseopiskelun muoto niille aikuisille ja nuorille, joille perinteinen lukio- tai iltalukio-opiskelu ei syystä tai toisesta sovellu.

Etälukiossa korostuu opiskelijan itseohjautuvuus ja itsenäinen tiedonhankinta. Etälukio soveltuu:

• työssä olevalle tai työttömälle aikuiselle koko lukion tai tiettyjen aineopintojen opiskeluun

• lukiolaiselle kurssitarjonnan monipuolistamisee ...

Toimi näin

Etäopiskelijaksi aikova voi ilmoittautua oppilaitokseen ja aloittaa opiskelun milloin tahansa.

Kenelle ja millä ehdoin

Aikuislukiokoulutukseen voi hakeutua kuka tahansa perusopetuksen oppimäärän suorittanut tai sitä vastaavan oppimäärän suorittanut henkilö.

Perusopetuksen juuri päättäneelle suositellaan etälukion sijasta päivälukiota. Jokainen opiskelee omaan tahtiinsa niin, että etälukio kestää korkeintaan neljä vuotta.

Tausta ja lainsäädäntö

Aikuisille tarkoitettuun lukiokoulutukseen voivat osallistua aikuiset, jotka haluavat suorittaa lukion koko oppimäärän tai yksittäisten aineiden oppimääriä. Voit opiskella aikuislukiossa töiden ohella.

Voit myös suorittaa kesken jääneet lukio-opinnot loppuun tai korottaa aiemmin suoritettuja arvosanoja. Opiskelijan aiemmin hankkimat tiedot, taidot ja osaaminen otetaan huomioon, jos ne vastaavat opetussuunnitelman sisältöjä.

Koko lukiokoulutuksen oppimäärän laajuus 88 opintopistettä.

Ylioppilastutkinnon suorittaminen tuottaa yleisen korkeakoulukelpoisuuden.

Lukiokoulutuksen järjestäminen edellyttää opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää lukiokoulutuksen järjestämislupaa. Opetusta järjestävät kunnat, kuntayhtymät ja eräät muut toimijat, kuten kansanopistot.

Palvelun toteuttaa

Juuan kunta

Palvelusta vastaa

Juuan kunta
Tekstistä vastaa: Juuan kunta
Päivitetty: 22.12.2021