suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Juuan kunta

Aikuislukiokoulutus

  • Palvelu
  • Juuka
  • Julkinen palvelu

Etälukio/aikuislukio on itseopiskelun muoto niille aikuisille ja nuorille, joille perinteinen lukio- tai iltalukio-opiskelu ei syystä tai toisesta sovellu.

Etälukiossa korostuu opiskelijan itseohjautuvuus ja itsenäinen tiedonhankinta. Etälukio soveltuu:

• työssä olevalle tai työttömälle aikuiselle koko lukion tai tiettyjen aineopintojen opiskeluun

• lukiolaiselle kurssitarjonnan monipuolistamiseen ja täydentämiseen

• ammatillisen oppilaitoksen opiskelijalle (mm. kahden tutkinnon suorittajalle) joustaviin lukio-opintoihin

• ammattikorkeakoulun tai yliopiston opiskelijalle tuki- ja kertausopiskeluun

• peruskoululaiselle lukio-opintoihin tutustumiseen

• yleissivistäviä tietojaan päivittävälle ja täydentävälle aikuiselle

• ulkomailla tilapäisesti asuvalle aikuiselle tai nuorelle

Etäopiskelija laatii opinto-ohjaajan kanssa oman henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa. Kukin kurssi muodostaa oman kokonaisuutensa ja kurssit arvostellaan toisistaan riippumattomina. Osa kursseista voidaan suorittaa pelkän kokeen avulla, osaan tarvitaan lisäksi muita suorituksia, kuten kotiaineet, kuuntelukoe tai tutkielma. Eräitä kursseja opiskelija voi suorittaa laatimalla annetusta aiheesta portfolion. Osa kursseista suoritetaan kokonaan verkko-opiskeluna.

Toimi näin

Etäopiskelijaksi aikova voi ilmoittautua oppilaitokseen ja aloittaa opiskelun milloin tahansa.

Kenelle ja millä ehdoin

Aikuislukiokoulutukseen voi hakeutua kuka tahansa perusopetuksen oppimäärän suorittanut tai sitä vastaavan oppimäärän suorittanut henkilö.

Perusopetuksen juuri päättäneelle suositellaan etälukion sijasta päivälukiota. Jokainen opiskelee omaan tahtiinsa niin, että etälukio kestää korkeintaan neljä vuotta.

Palvelu on maksuton.

Opetus on maksutonta. Oppikirjat opiskelija kustantaa itse.

Tausta ja lainsäädäntö

Aikuisille tarkoitettuun lukiokoulutukseen voivat osallistua aikuiset, jotka haluavat suorittaa lukion koko oppimäärän tai yksittäisten aineiden oppimääriä. Voit opiskella aikuislukiossa töiden ohella.

Voit myös suorittaa kesken jääneet lukio-opinnot loppuun tai korottaa aiemmin suoritettuja arvosanoja. Opiskelijan aiemmin hankkimat tiedot, taidot ja osaaminen otetaan huomioon, jos ne vastaavat opetussuunnitelman sisältöjä.

Koko lukiokoulutuksen oppimäärän laajuus 88 opintopistettä.

Ylioppilastutkinnon suorittaminen tuottaa yleisen korkeakoulukelpoisuuden.

Lukiokoulutuksen järjestäminen edellyttää opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää lukiokoulutuksen järjestämislupaa. Opetusta järjestävät kunnat, kuntayhtymät ja eräät muut toimijat, kuten kansanopistot.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaJuuan kunta
Palvelusta vastaaJuuan kunta
Alue Juuka
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Juuan kunta
Päivitetty: 22.12.2021