suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Adoptioneuvonta

  • Palvelu
  • 9 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Adoptioneuvonnan käyttäminen ja antaminen ovat edellytyksenä adoption vahvistamiselle.

Neuvonta on tarkoitettu:

•​vanhemmille, jotka harkitsevat lapsensa luovuttamista adoptioon

•lasta toivoville henkilöille (adoptionhakijat)

•lapselle

•jos henkilö on adoptionhakijana yksin, hänen mahdolliselle aviopuolisolleen (perheen sisäinen adoptio) tai rekisteröidyn parisuhteen toiselle osapuolelle

Toimi näin

Ota yhteyttä puhelimitse Eksotessa adoptioneuvontaa antaviin henkilöihin.

Tausta ja lainsäädäntö

Jos toivot yksin tai yhdessä aviopuolisosi kanssa adoptiolasta, sinun tai teidän tulee hakeutua adoptioneuvontaan. Neuvontaa voivat antaa kunnat ja luvan saaneet alan järjestöt. Adoption eli lapseksiottamisen tarkoituksena on edistää lapsen etua.

Adoptioneuvonnassa autetaan hakijoita arvioimaan valmiuksiaan adoptiovanhemmiksi ja valmistautumaan vanhemmuuteen. Neuvonnassa selvitetään, ovatko adoption edellytykset olemassa ja onko edellytyksiä sopia lapsen ja tämän aikaisempien vanhempien yhteydenpidosta.

Adoptioneuvonnassa hakijat ohjataan hakemaan adoptiolupaa ja tarvittaessa hakemaan kansainvälistä adoptiopalvelua. Neuvojien tehtäviin kuuluu myös huolehtia lasten sijoittamisesta adoptioperheisiin. Lapsen sopeutumista uuteen perheeseen tuetaan ja seurataan.

Palvelun toteuttaa

Etelä-Karjalan hyvinvointialue

Palvelusta vastaa

Etelä-Karjalan hyvinvointialue
Tekstistä vastaa: Etelä-Karjalan hyvinvointialue
Päivitetty: 19.10.2022