suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Äänioikeusrekisteriä koskevat oikaisuvaatimukset ja itseoikaisut (Vaalit)

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Henkilö tai hänen valtuuttamansa asiamies voi tehdä maistraatille oikaisuvaatimuksen, mikäli henkilö katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois äänioikeusrekisteristä tai että häntä koskeva merkintä siinä on virheellinen. Maistraatin on ratkaistava oikaisuvaatimus ja tehtävä mahdolliset muutokset äänioikeusrekisteriin ennen kuin äänioikeusrekisteri tulee lainvoimaiseksi. Maistraatin päätök ...

Toimi näin

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä mille tahansa maistraatille käyttäen oikeusministeriön vahvistamaa lomaketta tai muutoin kirjallisesti.

Kenelle ja millä ehdoin

Äänioikeusrekisteri perustetaan viimeistään 46. päivänä ennen vaalipäivää. Oikaisuvaatimus on tehtävä viimeistään 16. päivänä ennen vaalipäivää klo 16.

Viranomaisen tekemä itseoikaisu on tehtävä viimeistään 12. päivänä ennen vaalipäivää klo 12.

Palvelun toteuttaa

Digi- ja väestötietovirasto

Palvelusta vastaa

Digi- ja väestötietovirasto
Tekstistä vastaa: Digi- ja väestötietovirasto
Päivitetty: 25.9.2020