suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio TE-toimisto

55 vuotta täyttäneiden työllistämistuki

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

TE-toimistot ja työllisyyden kuntakokeilut voivat myöntää organisaatiollesi työllistämistukea asiakkaanaan olevien 55 vuotta täyttäneiden työttömien työnhakijoiden palkkakustannuksiin.

Tuen tarkoituksena on edistää 55 vuotta täyttäneiden työllistymistä parantamalla heidän ammatillista osaamistaan tai yrittäjävalmiuksiaan. Tuki myönnetään ja maksetaan työnantajalle, mutta sen myöntämisessä olennai ...

Toimi näin

Hae työllistämistukea hyvissä ajoin ennen työsuhteen alkamista. Voit hakea työllistämistukea vain sähköisellä lomakkeella. TE-toimisto tai kuntakokeilu tarkistaa tuen myöntämisehdot ja verotukseen liittyvät tiedot sekä pyytää tarvittaessa lisätietoja ennen päätöstä. Työsuhde voi alkaa vasta, kun tuki on myönnetty.

Asiointipalvelussa hakemuksen voi jättää vain valtuutettu henkilö. Työllistämistuessa käytettävä valtuusasia on nimeltään Palkkatuen hakeminen. Valtuutuksen saaneet henkilöt asioivat asiointipalvelussa organisaationsa puolesta Suomi.fi-tunnistuksen kautta. Organisaation puolesta voivat asioida ilman erikseen annettua valtuutta vain henkilöt, joilla on asioiden hoitamiseen olemassa oleva valtuus tai rekisteritietoihin perustuva oikeus. Palvelu tarkistaa asiointioikeuden kirjautumisen yhteydessä. Valtuuden lisäksi asiointipalvelun käyttö edellyttää yhteisöasiakkailta Y-tunnusta.

Näin haet tukea

Hae työllistämistukea sähköisesti TE-palveluiden Oma asiointi -palvelun kautta. Asiointipalveluun kirjaudut henkilökohtaisella pankkitunnisteella, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Täytä hakemus ja lisää siihen tarvittavat liitteet asiointipalvelun palveluvalikon kautta. Asiointipalvelun sisäiset ohjeet helpottavat hakemuksen täyttöä. Palvelusta saapuvat ilmoitukset kertovat tietoa asiointisi eri vaiheista. Sähköisesti asioimalla voit jättää hakemuksen, vastata hakemusta koskeviin täydennyspyyntöihin, täydentää hakemustasi ja vastaanottaa asiaasi koskevat päätökset.

Näin haet tuen maksatusta

Hae tuen maksatusta KEHA-keskukselta asiointipalvelussa tukipäätöksen mukaisesti.

Hae maksatusta kuukausittain kalenterikuukauden aikana päättyviltä palkanmaksukausilta. Voit jättää maksatushakemuksen kolmen kuukauden kuluessa tukijakson päättymistä. Hakemus ei vanhene kesken tukikauden.

Saat ilmoituksen työllistämistuen maksatuksesta asiointipalveluun.

Kenelle ja millä ehdoin

Voit saada tukea, jos edustamasi organisaatio on

  • yritys,
  • kunta, kuntayhtymä tai hyvinvointialue tai
  • muu yhteisö, kuten yhdistys, säätiö, rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta tai seurakunta.

Työllistämistukea ei voida myöntää, jos tuella palkattavan henkilön palkka perustuu vain työn tulokseen, esimerkiksi palkka on pelkkä myyntiprovisio ilman pohjapalkkaa. Tukea ei voida myöntää myöskään työsuhteeseen, joka on alkanut jo ennen päätöstä tuen myöntämisestä.

Tukea ei myönnetä sinulle myöskään, jos tuki vääristää kilpailua suhteessa muihin, jotka tarjoavat samoja tuotteita tai palveluja tai olet olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuksiasi suorittaa veroja tai lakisääteisiä maksuja.

Työllistämistukea on mahdollista saada irtisanomisista tai lomautuksista huolimatta, kun työsuhteessa olevien työntekijöiden määrä tuen hakemisen hetkellä on vähintään yhtä suuri kuin työtekijöiden irtisanomisen tai lomauttamisen ajankohtana. Tuki ei saa heikentää palveluksessasi olevien työntekijöiden asemaa.

Työllistämistukea ei makseta sinulle, jos

  • et noudata tukipäätöksen ehtoja,
  • tuen myöntämisen jälkeen selviää, etteivät tuen myöntämisen edellytykset täyty tai
  • tukea on myönnetty virheellisesti, liikaa tai perusteettomasti.

Tausta ja lainsäädäntö

Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 916/2012

Palvelun toteuttaa

TE-toimisto, KEHA-keskus

Muut vastuuorganisaatiot

Pohjois-Savon TE-toimisto, Hämeen TE-toimisto, Varsinais-Suomen TE-toimisto, Pohjanmaan TE-toimisto, Keski-Suomen TE-toimisto, Kaakkois-Suomen TE-toimisto, KEHA-keskus, Uudenmaan TE-toimisto, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto, Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto, Lapin TE-toimisto, Pohjois-Karjalan TE-toimisto, Etelä-Savon TE-toimisto, Pirkanmaan TE-toimisto, Kainuun TE-toimisto, Satakunnan TE-toimisto

Palvelusta vastaa

TE-toimisto
Tekstistä vastaa: TE-toimisto
Päivitetty: 30.10.2023