suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Organisaatio

Ympäristöministeriö

Ympäristöministeriö vastaa valtioneuvoston ja eduskunnan käsittelyyn tulevien asioiden valmistelusta, jotka koskevat yhdyskuntia, rakennettua ympäristöä, asumista, luonnon monimuotoisuutta ja luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä ympäristönsuojelua.

Ympäristöministeriön tavoitteena on olla yhteistyöhakuinen johtava vaikuttaja

  • kestävän kehityksen,
  • hyvän elinympäristön ja
  • monimuotoisen luonnon turvaamisessa nykyisille ja tuleville sukupolville.

Ympäristöministeriötä johtaa asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

Ministeriö vastaa hallinnonalansa

  • strategisesta suunnittelusta
  • ohjauksesta ja voimavaroista
  • säädösvalmistelusta
  • kansainvälisestä yhteistyöstä.

Ympäristöministeriön hallinnonalaan kuuluvat Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA).

Ympäristöministeriö ohjaa omalla toimialallaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristokeskuksia ja aluehallintovirastoja. Lisäksi ministeriö ohjaa ja rahoittaa Metsähallituksen luontopalveluja.

Yhteystiedot

Sähköposti
Kirjaamo
kirjaamo@ym.fi

Käyntiosoite

Aleksanterinkatu 7
00100 Helsinki

Organisaation tunnistetiedot
Y-tunnus: 0519456-1

Puhelin
Valtioneuvoston vaihde
+358 29516001 
Puhelu on maksullinen.

Verkkosivu
Ympäristöministeriö
www.ym.fiAvautuu uuteen ikkunaan.

Postiosoite

PL 35
00023 Valtioneuvosto