suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Organisaatio

Varsinais-Suomen liitto - Egentliga Finlands förbund

Varsinais-Suomen liitto on 27 jäsenkunnan muodostama lakisääteinen kuntayhtymä, joka maankäyttö- ja rakennuslain mukaan hoitaa alueensa maakuntakaavoituksen ja alueiden kehittämislain mukaan vastaa alueensa yleisestä kehittämisestä.

Varsinais-Suomen liiton tehtävät käytännön tasolla:

- vastaa maakunnan yleisestä kehittämisestä yhteistyössä valtion viranomaisten kanssa

- vastaa maakuntastrategian ja maakuntakaavan laatimisesta

- valmistelee maakuntaohjelman perusteella vuosittain maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman yhteistyössä sidosryhmien kanssa

- osallistuu kansallisia rakennerahasto-ohjelmia koskevien ohjelmaehdotusten laatimiseen ja toimenpanoon

- edistää kuntien seudullista ja muuta yhteistyötä sekä maakuntien välistä yhteistyötä ja yhteistyötä maakunnan kehittämisen kannalta keskeisten sidosryhmien kanssa

- hoitaa tehtäviinsä liittyviä kansainvälisiä asioita ja yhteyksiä

- koordinoi mm. koulutustarpeiden ennakointia, liikennejärjestelmää, vesi- ja jätehuoltoa sekä luonnonvaroja ja ympäristöä koskevien maakunnallisten suunnitelmien laadintaa sekä

- hallinnoi EU:n jäsenvaltioiden (Suomi, ml. Ahvenanmaa, Ruotsi, Viro ja Latvia) toimeksiannosta Central Baltic Interreg V A - ohjelmaa 2014-2020.

Varsinais-Suomi ja Satakunta muodostavat alueiden kehittämislain mukaisen yhteistoiminta-alueen.

Maakuntaohjelmien ja niiden toimeenpanosuunnitelmien yhteiset, ylimaakunnalliset strategiset osat muodostavat pohjan tulosohjausprosessissa keskushallinnon kanssa. Liitto osallistuu elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) strategiasopimusten laadintaan, ja vuosittaisia neuvotteluja käydään myös aluehallintoviranomaisen (AVI) kanssa. Etelä-Suomen liittouman (ELLI) yhteistyö jatkuu Etelä-Karjalan, Hämeen, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen kesken.

Varsinais-Suomen kuntien kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Valonia toimii liiton yhteydessä.

Yhteystiedot

Sähköposti
Asiakaspalvelu
kirjaamo@varsinais-suomi.fi

Käyntiosoite

Linnankatu 52 B

20100 Turku

Organisaation tunnistetiedot
Y-tunnus: 0922305-9

Verkkolaskutiedot
Verkkolaskuosoite (OVT-tunnus):
003709223059
Välittäjätunnus:
003703575029
Lisätieto:
Operaattori: CGI
Puhelin
Infonumero, asiantuntijoiden suorat numerot verkkosivuilla
+358 22100900 
(pvm/mpm)

Verkkosivu
Varsinais-Suomen liiton verkkosivu
varsinais-suomi.fiAvautuu uuteen ikkunaan.

Postiosoite

PL 273

20101 Turku

Postiosoite

Linnankatu 52 B

20100 Turku