suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Organisaatio

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Vaihtoehtoinen nimi VATT

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT tekee tieteellisesti korkeatasoista soveltavaa taloustieteellistä tutkimusta ja toimii asiantuntijana päätöksenteon ja talouspolitiikan valmistelussa sekä arvioinnissa.

VATT ennakoi tai arvioi tieteellisin menetelmin ja tyypillisesti laajoja rekisteriaineistoja käyttäen, millaisia vaikutuksia erilaisilla politiikkamuutoksilla on esimerkiksi yksilöiden, kotitalouksien tai yritysten käyttäytymiseen.

VATT on perustettu vuonna 1990 ja toimii valtiovarainministeriön alaisena virastona. VATT:n vuosittaiset toimintamenot ovat noin 5,5 miljoonaa euroa ja sen rahoituksesta 2/3 saadaan valtion budjetista ja 1/3 on kilpailtua tutkimusrahoitusta. Henkilöstöä VATT:ssa on noin 55, joista 40 on tutkijoita.

VATT:n yhteydessä toimii vuonna 2014 perustettu riippumaton talouspolitiikan arviointineuvosto. Neuvoston tavoitteena on parantaa talouspolitiikan valmistelun ja päätöksenteon laatua sekä tuoda tutkimustietoon pohjautuva riippumaton näkökulma talouspoliittiseen keskusteluun.

Yhteystiedot

Sähköposti
kirjaamo@vatt.fi

Käyntiosoite

Economicum

Arkadiankatu 7

00100Helsinki

Organisaation tunnistetiedot
Y-tunnus: 0809880-7

Puhelin
Vaihde
+358 295519400 
(pvm/mpm)

Verkkosivu
VATT:n verkkosivut
vatt.fi

Postiosoite

PL 1279

00101Helsinki