suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Utsjoen kunta

Organisaatio

Utsjoki lukuina

Perustamisvuosi: 1876

Veroprosentti 2021: 21 %

Asukasluku 31.12.2021: 1 176

Pinta-ala: 5370 km²

Asukkaita/km²: 0,22

Utsjoki (pohjoissaameksi Ohcejohka) on Suomen pohjoisin kunta, joka sijaitsee Lapin läänissä. Kunnassa asuu 1176 ihmistä ja sen pinta-ala on 5370,5 km2, josta 202,93 km2 on vesistöjä.

Kunnan kylät ovat kirkonkylä, Karigasniemi/Outakoski (Gáregasnjárga/Vuovdaguoika) ja Nuorgam (Njuorggán). Asutus on keskittynyt pääsääntöisesti Suomen ja Norjan välisen rajajoen, Tenon (Deatnu ~ iso virta) varrelle. Utsjoki on Suomen ainoa kunta, jossa on saamenkielinen enemmistö. Utsjoen naapurikunnat ovat Inari sekä Norjan puolella Karasjoki, Tana ja Uuniemi.

Tenon ja sen sivujokien rannoilla on asuttu jo tuhansia vuosia. Utsjoen kunnan alueella on useita kivikautisia asumapaikkoja. Ei tiedetä varmasti, keitä kivikautiset esivanhemmat olivat ja mikä on heidän suhteensa nykyisiin asukkaisiin - he ovat kuitenkin jättäneet jälkeensä kiviesineitä ja niiden valmistamisessa syntyneitä iskoksia sekä mahdollisesti lainasanoja saamen kieleen.

Saamelaiset olivat pitkään alueen ainoita asukkaita. Tällä hetkellä Utsjoen kunnan asukkaista noin puolet puhuu saamea äidinkielenään.

Itsenäiseksi kunnaksi Utsjoki muodostettiin vuonna 1876. Kalastus, poronhoito ja karjatalous sekä metsästys ja marjastus turvasivat elannon silloisille utsjokelaisille. Tällä hetkellä Utsjoen työpaikoista on alkutuotannossa joka kymmenes, yksityisten tai julkisten palveluiden piirissä on kolme työpaikkaa neljästä.

Välimatkat:

Helsinkiin 1267 km

Ivaloon 164 km

Rovaniemelle 453 km

Sodankylään 325 km

Turkuun 1280 km

Tampereelle 1136 km

(Lähde; Tiehallinto)

Mitä palveluja voin saada?


Tutustu organisaation asiointikanaviin