suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Ulosottolaitos

Organisaatio

Ulosottolaitos on oikeusministeriön alainen virasto, joka hoitaa ulosottotoimelle laissa säädetyt tehtävät itsenäisesti ja riippumattomasti. Ulosottotoimi muuttui 1.12.2020 lukien yhdeksi valtakunnalliseksi virastoksi, jolloin paikalliset ulosottovirastot, Ahvenanmaan maakunnanvoudinvirasto ja Valtakunnanvoudinvirasto lakkautettiin.

Ulosotto panee hakemuksesta täytäntöön tuomioistuimien antamia tuomioita sekä perii suoraan ulosottokelpoisia saatavia, kuten sakkoja, veroja ja vakuutusmaksuja. Ulosoton tehtäviä on kuvattu tarkemmin kohdassa tietoa ulosotosta.

Ulosoton hallinnollisesta johtamisesta, ohjauksesta ja valvonnasta vastaa Ulosottolaitoksen keskushallinto eli valtakunnanvoudin kanslia.

Ulosottolaitoksen 64 toimipaikan verkosto kattaa koko Suomen. Ulosottolaitoksen keskushallinto ja päätoimipaikka sijaitsee Turussa. Osa keskushallinnon tehtävistä on sijoittunut Helsinkiin. Lisäksi joitakin keskushallintoon kuuluvia tehtäviä on sijoitettu myös muihin Ulosottolaitoksen toimipaikkoihin.

Lisätietoja saatte ulosottolaitoksen verkkosivuilta ulosottolaitos.fi.

Mitä palveluja voin saada?


Tutustu organisaation asiointikanaviin