suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Organisaatio

Terapia-Eeva

Terapia-Eeva tuottaa psyko- ja toimintaterapiapalveluita.

Kognitiivisessa psykoterapiassa tunnistetaan asiakkaalle haittaa tuottavia ajatuksia ja uskomuksia sekä niihin liittyviä hankalia tunteita. Tunteet, ajatukset ja toiminta liittyvät toisiinsa ja näitä muokkaamalla voidaan edistää asiakkaan selviytymistä arjesta.

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on auttaa asiakasta selviytymään mahdollisimman omatoimisesti ja itseä tyydyttävästi omasta arjestaan.

Ennen terapian käynnistymistä asiakkaalle on laadittu kuntoutussuunnitelma, jossa terapiaa suositellaan. Tämän kuntoutussuunnitelman tai lääkärin lausunnon perustella maksava taho myöntää terapiaan maksusitoumuksen. Terapian maksajana toimivat SiunSote, Kela tai vakuutusyhtiö. Kuntoutuspsykoterapiassa asiakkaalle itselleen jää maksettavaksi omavastuuosuus Kelan korvauksen lisäksi.

Yhteystiedot

Organisaation tunnistetiedot
Y-tunnus: 1870964-0