suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Tasa-arvovaltuutettu

Organisaatio

Vaihtoehtoinen nimi Tasa-arvovaltuutetun toimisto

Tasa-arvovaltuutettu antaa ohjeita ja neuvoja tasa-arvolakiin liittyvistä kysymyksistä, sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun perustuvasta syrjinnästä ja sukupuolten tasa-arvon edistämisestä.

Tehtävänä on

- valvoa naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain noudattamista ja erityisesti syrjintäkiellon ja syrjivän ilmoittelun kiellon noudattamista

- edistää aloitteiden, neuvojen ja ohjeiden avulla lain tarkoituksen toteutumista

- antaa tietoja tasa-arvolaista ja sen soveltamisesta

- seurata naisten ja miesten tasa-arvon toteutumista yhteiskuntaelämän eri aloilla

- ryhtyä toimenpiteisiin sovinnon aikaansaamiseksi tasa-arvolaissa tarkoitettua syrjintää koskevassa asiassa.

Tasa-arvovaltuutettu valvoo myös sukupuolivähemmistön syrjintäsuojan toteutumista. Tasa-arvolaki kieltää sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän.

Tasa-arvovaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton lainvalvontaviranomainen ja toimii oikeusministeriön hallinnonalalla.


Tutustu organisaation asiointikanaviin