suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Suomen Uusperheiden Liitto ry

Organisaatio

Vaihtoehtoinen nimi Supli

Toiminnan ydinajatuksena on toimia aktiivisesti tasa-arvoisen, lapsi- ja perhemyönteisen yhteiskunnan edistämiseksi. Tärkeimpinä toimintamuotoina on tuen ja tiedon tarjoaminen uusperheellisille neuvonnan sekä monipuolisen, aktiivisen vertaistoiminnan muodossa niin verkossa kuin kasvotusten tavaten. Tarjoamme uusperheille neuvontatyön lisäksi vapaaehtois- ja vertaistoimintaa, vapaaehtoistyöntekijöille suunnattua koulutus- ja kehittämistoimintaa sekä mahdollisuutta olla mukana yhteiskunnallisessa tutkimus-, koulutus- ja vaikuttamistyössä.

Uusperheille suunnatun tuen lisäksi Suomen Uusperheiden Liitto ry tarjoaa ammatillista täydennyskoulutusta sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille uusperheiden perhedynamiikkaan, haasteisiin ja voimavaroihin liittyen. Järjestämme lisäksi tilauskoulutuksia ja ammatillisia kohtaamisia perheiden kanssa työskenteleville.

Mitä palveluja voin saada?


Tutustu organisaation asiointikanaviin