suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Dicure

Organisaatio

Vaihtoehtoinen nimi Suomen Lähilääkäripalvelut Oy

Dicure-lääkäripalvelut tuottaa palvelun tilaajalle etäkonsultaatiopalvelua, jossa Sote-ammattilainen työskentelee videopohjaisella etäyhteydellä yksin tai yhdessä avustavan hoitajan kanssa etätutkimuslaitteita hyödyntäen. Palvelu koostuu kahdesta osa-alueesta; teknologiasta, joka mahdollistaa etänä suoritettavat diagnoosit sekä resurssipalveluna toteutettavat ammattilaisresurssit. Resurssipalveluihin kuuluvat etälääkäripalvelut sekä palvelun tilaajan tarpeesta liittyen myös hoitajapalvelut. Palvelun tilaajalle tuotetaan lääkärinvastaanottopalvelut etänä niin, että potilas on fyysisesti palvelun tilaajan toimitiloissa ja hoitaja suorittaa potilaalle mahdolliset esitutkimukset ja toimii etätutkimuslaitteiden käyttäjänä etävastaanottotilanteessa.

Palvelussa panostetaan erityisesti lääkäri-hoitajatyöparityöskentelyyn, sekä tuetaan palvelun tilaajaa tekemään etävastaanotolle soveltuvan potilaan hoidontarpeen arviointiin perustuvaa ajanvarausta ja toteuttamaan vastaanotto etätutkimuslaitteiden avulla. Palvelun tilaajalla on mahdollisuus käyttää omaa hoitajaresurssia tai ostaa hoitajapalvelu palveluntuottajalta.

Mitä palveluja voin saada?

Tutustu organisaation asiointikanaviin