suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Pohjois-Karjalan nepsyt Aksoni ry

Organisaatio

Pohjois-Karjalan nepsyt Aksoni ry:n jäsenryhmä on autismikirjon, tarkkaavuuden

häiriön (ADHD/ADD) tai kehityksellisen kielihäiriön (aiemmin kielellinen

erityisvaikeus, dysfasia) piirteitä omaavat henkilöt sekä heidän läheisensä.

Aksoni ry:n toiminta kohdentuu eri-ikäisille lapsille ja heidän vanhemmilleen

sekä aikuisjäsenille.

Aksoni ry:n tarkoituksena on toimia autismikirjon, tarkkaavuuden häiriön

(ADHD/ADD) tai kehityksellisen kielihäiriön (aiemmin kielellinen erityisvaikeus,

dysfasia) piirteitä omaavien henkilöiden sekä heidän läheistensä tukena ja

verkostona. Lisäksi yhdistyksen tavoitteena on edistää jäsenis­tönsä kuntoutusta

ja edunvalvontaa, tarjota vertaistukea sekä tehdä tunnetuksi edustamiensa

ryhmien erityistarpeita.

Mitä palveluja voin saada?


Tutustu organisaation asiointikanaviin