suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Oulun Seudun Muistiyhdistys ry

Organisaatio

Oulun Seudun Muistiyhdistys tekee työtä muistisairauksien ja niiden

haittavaikutusten vähentämiseksi. Yhdistys toimii muistisairaiden ja heidän

perheidensä etujen valvojana. Muistisairaiden ja heidän perheidensä tukena

oleminen sekä tiedon jakaminen sairauden kohdatessa ja edetessä on myös

oleellinen osa yhdistyksen toimintaa.Oulun Seudun Muistiyhdistys ry on

perustettu . Yhdistys aloitti Oulun Alzheimer-yhdistyksenä

vapaaehtoisvoimin. Vuonna nimi muutettiin Oulun Seudun

Dementiayhdistykseksi. Silloin saatiin ensimmäinen RAY:n (nyk. STEA) rahoittama

projekti vertaistuen kehittämiseen. Toukokuussa nimi muuttui Oulun Seudun

Muistiyhdistys ry:ksi. Uusi nimi tuo paremmin esille yhdistyksen koko toiminnan

kirjon. Painopiste on siirtynyt vuosien aikana yhä enemmän muistisairauksien

ennaltaehkäisyyn ja kuntoutukseen. Yhdistys toimii tällä hetkellä Oulussa ja

lähikunnassa. Teemme aktiivista yhteistyötä Raahen Seudun Muistiyhdistyksen ja

Koillismaan Seudun Muisti ry:n kanssa.

Mitä palveluja voin saada?


Tutustu organisaation asiointikanaviin