suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry

Organisaatio

Oulun Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tuki ry on pe­rus­tet­tu vuonna ou­lu­lais­ten

ke­hi­tys­vam­mais­ten ja heidän per­hei­den­sä edun­val­vo­jak­si. Jäseniä

yh­dis­tyk­ses­sä on jo yli .Yh­dis­tyk­sen tehtävänä on huolehtia

pai­kal­li­ses­ti ke­hi­tys­vam­mais­ten hen­ki­löi­den ja heidän per­hei­den­sä

etujen aja­mi­ses­ta sekä järjestää kou­lu­tus­ta ja har­ras­tus­toi­min­taa eri

ikä­ryh­mil­le. Lisäksi yhdistys tukee ke­hi­tys­vam­mai­sia ja heidän

per­hei­tään tekemällä yh­teis­työ­tä alueen muiden toi­mi­joi­den kanssa.

Mitä palveluja voin saada?


Tutustu organisaation asiointikanaviin