suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Naturpolis Oy

Organisaatio

Vaihtoehtoinen nimi Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy

Naturpolis Oy on Kuusamon kaupungin ja Taivalkosken kunnan omistama elinkeinojen kehittämisyhtiö.

Tehtävämme on edistää kannattavan liiketoiminnan ja uusien työpaikkojen syntymistä alueelle, auttaa muuttavia yrityksiä ja yksityishenkilöitä alueelle sijoittumisessa, kehittää alueen yritysten toimintaedellytyksiä ja toimintaympäristöä sekä edistää alueellista elinkeinoyhteistyötä.

Autamme ja tuemme aloittavia sekä toiminnassa olevia yrityksiä liiketoiminnan käynnistämiseen, kehittämiseen ja muutostilanteisiin liittyvissä asioissa. Autamme yrityksiä investointi- ja rahoitussuunnittelussa, omistajanvaihdoksissa, sijoittumispalveluissa sekä myyntiin, markkinointiin ja tuotteistamiseen liittyvissä kysymyksissä. Tarjoamme kehitys- ja kasvuhaluisille yrityksille myös sopimuspohjaista pitkäkestoista valmennusta ja neuvontaa.

Teemme aktiivista yhteistyötä yli maakunnan ja valtakunnan rajojen kehittääksemme mm. alueen kansainvälistä matkailua ja ympärivuotista saavutettavuutta. Teemme aluekehitystyötä monipuolisen hanketoiminnan kautta.

Alueen houkuttelevuutta tuodaan esille markkinoimalla alueen liiketoimintamahdollisuuksia ja hyviä kuntapalveluita. Uusille asukkaille viestitään alueen elinvoimaisuudesta, hyvistä harrastusmahdollisuuksista, rauhallisesta asuinympäristöstä ja edullisesta asumisesta. Onnistuneen seutumarkkinoinnin tuloksena alueelle sijoittuu uusia yrityksiä ja asukkaita.

Mitä palveluja voin saada?


Tutustu organisaation asiointikanaviin