suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Joensuun Setlementti ry

Organisaatio

Joensuun Setlementti on paikallinen monialatoimija. Toimialojamme ovat

nuorisotyö, seniorityö, monikulttuurinen työ, vapaaehtoistoiminnan kehittäminen,

yhteisötyö ja palvelutuotanto. Yhdistyksemme toiminta-ajatuksena on ihmisten

välisen vuorovaikutuksen ja osallisuuden lisääminen.

Toiminnassamme luodaan edellytyksiä sille, että jokainen voi vaikuttaa omaan

elämäänsä, ilmaista itseään ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Joensuun

Setlementin toiminta on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta.

Mitä palveluja voin saada?


Tutustu organisaation asiointikanaviin