suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Rahoituksen suunnittelu

Rahoituksen riskit, viittomakielinen video

Viittomakielinen video

Yrityksen rahoitukseen liittyy aina riskejä. Niitä ovat muun muassa korkoriski, likviditeettiriski, luottoriski ja valuuttariski. Voit suojautua rahoitusriskeiltä erilaisin keinoin. Kun mietit yrityksesi riskien hallintaa kokonaisuutena, ota huomioon myös rahoitukseen liittyvät riskit.